Book Recommendation View>>Booklist

Select the recommended library: Books can be seserve to borrow after in collection  
Select All Title Author ISBN Class No. Release Date Publisher Price Copy Amount Reservation Amount Recommendation Amount Operation
နှစ်ဆယ်ရာစုစာရေးဆရာများနှင့်စာစုစာရင်း 2020 ပြန်ကြားရေးဌာန 6000.00 0 0 0
နေရောအောက်ကကဗျာများ ကိုတာ 2020 စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ 4000.00 0 0 0
ဘဝတစ်သက်တာအလှဖတ်စရာ ကြည်မင်း 2020 တူဒေးစာအုပ်တိုက် 5000.00 0 0 0
သက်ရှည်ကျ‌န်း‌ေပျာ်ရွှင်စေဖို့ ဒေါက်တာကြည်ကြည်သန်း 2020 ဇေယျာ 3000.00 0 0 0
Total 4 records. Total 1 pages <<First Page  1   Last Page>>